ตอบเรื่องร้องเรียน กลับสู่หน้า หลัก

การร้องเรียนผ่านทาง Web Page กองทัพเรือ

ประชาชนผู้มีความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนผ่านระบบทางเครือข่าย ทร. ได้โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ การร้องเรียนทุกรายการจะได้รับการพิจารณาและดำเนินการให้ โดยผู้แทน ทร. ซึ่งจะแจ้งผลให้ท่านทราบทางที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หรือทาง E-mail

* ประเภทเรื่องร้องเรียน
* ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ โปรดแจ้ง ถ้าต้องการการตอบกลับ
* จังหวัด
โทรศัพท์/Fax โปรดแจ้ง ถ้าต้องการการตอบกลับ
โทรศัพท์มือถือ
e-mail address โปรดแจ้ง ถ้าต้องการการตอบกลับ
อาชีพ
* ผู้ถูกร้องเรียน (บุคคล/องค์กร)
* เรื่องที่ร้องเรียน
* รายละเอียดการร้องเรียน
แนบไฟล์เอกสาร กรณีที่ต้องการส่งเอกสารแนบไปกับคำร้อง
ท่านต้องให้ข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมาย * ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผยก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว
  ท่านทราบ webpage การร้องเรียนนี้จากที่ใด?
      เอกสารประชาสัมพันธ์
      ทราบจากเพื่อน/ผู้ร่วมงาน
      Website ของกองทัพเรือ
      Website ของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
      เสียงตามสาย (ภายในหน่วย)
      บอร์ด ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ
      สถานีวิทยุ ส.ทร.

  ท่านต้องการการตอบกลับหรือไม่ อย่างไร
      ไม่ต้องการการตอบกลับ
      ต้องการการตอบกลับ ในรูปแบบเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ให้ด้านบน
      ต้องการการตอบกลับ ในรูปแบบ Email ส่งไปยัง Email Address ที่ให้ด้านบน
      ต้องการการตอบกลับ ในรูปแบบเอกสารทาง Fax ตามเลขหมายที่ให้ด้านบน